dossier

Het Klimaatakkoord

Terug naar dossiers

De energietransitie moet integraal benaderd worden samen met verschillende sectoren en de overheid. Het Klimaatakkoord moet concrete maatregelen voor energiebesparing en de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening gaan bevatten.

» Lees hier meer over Energietransitie

De gassector wil bijdragen aan het klimaatakkoord. De brief van het kabinet op 23 februari 2018 maakt duidelijk dat opslag en conversie van energie en CCS een cruciale rol spelen in ons toekomstige energiesysteem. De kennis en de bestaande infrastructuur van de sector is daarbij essentieel.