dossier

Hergebruik & ontmanteling

Terug naar dossiers

Jonge generatie olie- en gasprofessionals gaat het gesprek aan over energietransitie

Den Haag, 22 okt 2020 – Deze week start het ‘Young Energy Officers’ programma, een nieuw initiatief waaraan twaalf jonge professionals uit de Nederlandse olie- en gassector deelnemen. De Young Energy Officers gaan de komende tijd  in gesprek met veel verschillende partijen over de enorme uitdaging waar we als maatschappij voor staan: de energietransitie. Want bij de transitie die nodig is om de CO2-uitstoot tot 2050 drastisch te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen, zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Om de juiste route te bepalen moeten we als samenleving in gesprek over de keuzes waar we voor staan en de dilemma’s die daarbij horen. De Young Energy Officers willen over deze dilemma’s meepraten, met de kennis en ervaring die zij als energieprofessionals in de olie- en gasindustrie hebben opgedaan.

‘Beslissingen van nu hebben blijvende gevolgen’
Roman van Laak, van Neptune Energy, is één van de Young Energy Officers . Hij vindt het belangrijk dat young professionals uit de olie- en gassector zelf deelnemen aan het gesprek over de energietransitie. “De energietransitie staat centraal in het nationaal debat en daarbij merk ik dagelijks hoe complex het is om Nederland veilig en betaalbaar van energie te voorzien. Er zijn geen makkelijke oplossingen of keuzes in deze energietransitie. Wat we ook niet uit het oog moeten verliezen is dat de beslissingen die we nu nemen blijvende gevolgen voor ons allemaal hebben,” stelt van Laak. “Iedereen maakt de gevolgen van klimaatverandering mee. Jongeren in de energiesector hebben een frisse blik op de uitdagingen en mogelijkheden.​. Daarom wil ik en de andere Young Energy Officers in gesprek gaan met de samenleving over de route naar een duurzame energievoorziening en de rol die wij en onze sector daarin spelen. ”

Lastige dilemma’s
Uit recent onderzoek onder ruim 1800 Nederlanders blijkt dat 60% van de jongeren (18 t/m 34 jaar) nog onbekend is met de energietransitie. Terwijl er lastige keuzes moeten worden gemaakt in deze transitie die iedereen in de maatschappij raken en van grote invloed zijn op de toekomst van jongeren. Wanneer wij bijvoorbeeld minder gas produceren in Nederland betekent dat direct een behoefte aan meer geïmporteerd gas. Gas waarvan we weten dat de CO2-uitstoot veel hoger is. Het onderzoek laat zien dat 81% van de Nederlanders het goed vindt dat we door Nederlandse gaswinning minder afhankelijk zijn van het buitenland. Ook laat het onderzoek zien dat Nederlanders positief of neutraal tegenover de nationale gaswinning, maar wel met een voorkeur voor productie uit kleine velden op zee. Dit soort dilemma’s vragen om een brede dialoog, waarbij de specialistische kennis en gedrevenheid van jonge werknemers uit de huidige energievoorzieningssector belangrijke input kan zijn.

Young Energy Officers programma
In het nieuwe Young Energy Officers programma gaan de deelnemers in gesprek met alle mogelijke betrokkenen bij deze transitie, zoals beleidsmakers, NGO’s, medewerkers uit de eigen sector en opiniemakers. De groep zelf bestaat uit jongeren met een diverse achtergrond uit verschillende bedrijven in de Nederlandse olie- en gassector.

Het Young Energy Officers programma is een initiatief van branchevereniging NOGEPA. Pooja Peters, coördinator van het YEO programma: “De mening en bijdrage van jongeren is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van onze industrie. Het ondersteunen van deze jongeren om hun mening onderdeel te maken van de discussies in onze ‘binnen- en buitenwereld’ vinden wij als branchevereniging erg belangrijk’’.

Meer weten over het Young Energy Officers programma? Klik hier.