Over Element NL

OnsAardgas.nl is een initiatief van Element NL om kennis te delen over energie van Nederlandse bodem.

OnsAardgas is een kennisplatform over de exploratie en productie van aardgas in Nederland. Het biedt informatie over de rol en belang van aardgas in het huidige én toekomstige energiesysteem.

In Nederland hebben 12 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in Element NL.

Element NL is de opvolger van NOGEPA en behartigt de belangen van deze bedrijven. Samen werken we aan een CO2-neutraal energiesysteem. Ons aardgas is daarvoor elementair. Het levert zekerheid voor huishoudens en grondstof voor de industrie. Tijdens de energietransitie kan Nederland dan ook op een veilige, schone en betaalbare gasproductie rekenen. En wij kijken verder: vandaag stroomt er nog aardgas door onze leidingen, overmorgen zijn dat vooral nieuwe vormen van energie.