Over OnsAardgas

OnsAardgas wil een betrouwbare kennisplatform zijn over de olie- en gasexploratie en -productie in Nederland. Het omschrijft hoe de industrie wil bijdragen aan de energietransitie om zo te komen tot een CO2-neutrale energievoorziening.

NOGEPA

In Nederland hebben zo’n 13 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Een energievoorziening die veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én geaccepteerd. Tot 2050 zal aardgas (als fossiele brandstof met het de minste CO2-uitstoot) moeten zorgen voor betrouwbare energie zekerheid.