Home

De wereld van de olie en gaswinning verandert. En zal blijven veranderen. In de transitie naar een CO2 arme energiemix zal het aandeel van conventionele brandstoffen zoals aardgas dankzij energiebesparing en de groei aan hernieuwbare bronnen afnemen. Tegen 2050 zijn naar verwachting ook de Nederlandse aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput.

De Nederlandse olie en gasindustrie werkt er hard aan zich deze nieuwe werkelijkheid eigen te maken. Een werkelijkheid waarbij aardgas niet meer vanzelfsprekend de beste optie is, maar daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan CO2 besparing, én waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Gas op Maat noemen we dat.

NOGEPA behartigt ook tijdens deze transitie de belangen van de bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om olie en gas op te sporen en te winnen. Om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening in 2050.

Fact!

Wereldwijd is er genoeg aardgas voor minstens 250 jaar

Fact!

Nederland heeft nu 250 gasvelden

Fact!

98% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op aardgas

contact opnemen?

Stuur ons een mail

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht

nieuws

Laatste berichten

Gas op Maat: Animatie

screen-shot-2016-11-25-at-11-29-31
KVGN heeft een animatie gemaakt over hoe de gassector kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2.  Gas speelt een belangrijke rol in de huishoudens en kan dat in de toekomst ook blijven doen, vanuit een nieuwe rol. We noemen dat Gas-op-Maat. Bekijk de video hier.

Gas op Maat

gas-op-maat
Gas op maat De Nederlandse gasbedrijven, samenwerkend in de gasassociatie KVGN, hebben een brochure uitgegeven over de manier waarop de gassector kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Centraal daarin staat het principe ‘gas-op-maat’. De samenleving staat voor de grote opgave om onze energievoorziening rond 2050 klimaatneutraal Continue reading