De energievoorziening van de toekomst

De wereld van de olie- en gaswinning verandert. Hernieuwbare energiebronnen krijgen een steeds grotere rol op weg naar een CO2 neutrale energievoorziening.

Meer weten? Bekijk de video

Tegen 2050 zijn naar verwachting de Nederlandse aardgasvoorraden in belangrijke mate uitgeput. Aardgas wordt dan alleen gebruikt daar waar het bijdraagt aan CO2 besparing en waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zit. Zo kan de sector de transitie naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening versnellen.