dossier

Hergebruik & ontmanteling

Terug naar dossiers

Neptune Energy verwelkomt Eneco als partner in de offshore groene waterstofpilot PosHYdon

Zoetermeer, 29 april 2020 –Neptune Energy en Eneco kondigen aan dat Eneco vandaag toetreedt als partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon. Eneco, als energiebedrijf leidend op het gebied van duurzame energie in Nederland en België, levert de windprofieldata van haar offshore windpark Luchterduinen.

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en dit vindt plaats op het Q13a-platform van Neptune Energy. Dit productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen

Windpark Luchterduinen ligt ter hoogte van Zandvoort/Noordwijk, zo’n 23 kilometer uit de kust. Dat betekent dat dit 129MW park op zo’n 25 kilometer ten noorden ligt van het Q13a-platform. Er zal voor deze pilot geen directe verbinding komen tussen de windturbines en het platform. Het Q13a- platform verkrijgt de stroom via de al bestaande elektriciteitskabel die van de kust over de zeebodem loopt. Deze kabel is bij de bouw van het platform in 2013 door de oude Calvé-fabrieksbuis getrokken, die nog onder de duinen van Scheveningen lag.

Voor de pilot wordt het windprofiel van Luchterduinen nagebootst, zodat het een realistisch resultaat laat zien van de elektrolyse. Voor deze elektrolyse wordt gebruikgemaakt van Noordzeewater. Dit wordt op het platform zelf gedemineraliseerd.

Twee energiesystemen integreren
Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland is blij met de toetreding van Eneco als partner. “De deelname van Eneco draagt bij aan een zeer realistische pilot-setting, wat betere inzichten geeft voor het vervolg op deze pilot. Ons doel is uitgebreide kennis op te doen om beide offshore energiesystemen op de Noordzee succesvol te integreren. Hierdoor ontstaat een versnelling van de energietransitie. De Noordzee is de ultieme plek, want de systemen zijn er al. Juist voor windparken die straks verder op zee geplaatst worden, biedt het omzetten van windenergie naar waterstof en vervolgens het transport via de al bestaande gasinfrastructuur grote voordelen.”

Ruben Dijkstra, Directeur Offshore Wind Eneco: “Waterstof is onmisbaar in het behalen van de klimaatdoelstellingen om sectoren als industrie, gebouwde omgeving en transport te ondersteunen in hun verduurzaming. Met de mogelijkheden van offshore wind en de enorme potentie die de Noordzee biedt, is waterstofproductie op de Noordzee een belangrijk element in de energietransitie. Eneco ondersteunt daarom ook graag de stappen die worden gezet in deze richting met de PosHYdon-pilot. Naast het technische aspect van offshore elektrolyse, heeft Eneco ook sterke interesse in het ontwikkelen van de groene waterstof-certificaten en het bijmengen van waterstof in het aardgasnetwerk.”

Consortium

De pilot is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Eerder traden Gasunie, Noordgastransport BV en NOGAT BV toe tot het PosHYdon-consortium.

Partners in het Q13a-A platform zijn: EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).