dossier

Het Klimaatakkoord

Terug naar dossiers

Onafhankelijk afhandeling Mijnbouwschade: belangrijk voor Nederlandse energievoorziening

Den Haag, 20 december 2019 – In de zomer van 2020 komt er een centraal schadeloket en een Commissie Mijnbouwschade die alle schade door gaswinning in Nederland afhandelt. Dit gebeurt op een onafhankelijke, publieke en snelle manier die de burger ontzorgt en ontlast. De minister heeft de leden van NOGEPA, de brancheorganisatie voor de olie- en gas producenten in Nederland, gevraagd hier aan mee te werken. Deze medewerking is door de mijnbouwbedrijven toegezegd en zij zullen daartoe een overeenkomst met de minister ondertekenen. In deze overeenkomst zeggen de bedrijven onder meer toe de beslissing van de Commissie als bindend te beschouwen.

» Lees hier meer over Gaswinning in Nederland

Ook voor de leden van NOGEPA is het belangrijk dat de onafhankelijke afhandeling van schademeldingen snel gerealiseerd wordt. Jo Peters, secretaris generaal van NOGEPA: “Hoewel het aantal schademeldingen rondom gaswinning uit de zogenoemde kleine velden de laatste jaren zeer beperkt is gebleken, zien we bij bewoners een toenemende behoefte aan zekerheid dat schade die veroorzaakt wordt door gaswinning objectief afgehandeld wordt. Dus zonder tussenkomst van het mijnbouwbedrijf. Met de instelling van de onafhankelijke commissie en het in een overeenkomst vastgelegde commitment van de mijnbouwbedrijven, is die zekerheid er”. Het onafhankelijk (los van de mijnbouworganisatie) regelen van deze schadeafhandeling, waarbij de schademelder ontzorgd wordt en niet zelf hoeft te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door gaswinning (dat doet de commissie), is in de ogen van NOGEPA een belangrijke voorwaarde voor de acceptatie van huidige en toekomstige gaswinningsactiviteiten.

De realisatie van een landelijke onafhankelijke schadeafhandeling past ook goed bij de Gedragscode – Gaswinning Kleine Velden die in 2017 is opgesteld om de omgeving waarin mijnbouwbedrijven opereren duidelijkheid en zekerheid te bieden over het ontwikkelingsproces van een gaswinningsproject en om als onderdeel van de lokale gemeenschap ook een bijdrage te leveren aan die gemeenschap. NOGEPA heeft deze Gedragscode dit jaar geëvalueerd en een nieuwe versie zal, nu de nieuwe schadeafhandeling gereed is, begin volgend jaar gepubliceerd worden.

Nederland heeft nu en in de komende decennia nog aardgas nodig. De transitie naar een duurzame energievoorziening is immers niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. En dan heeft aardgas winnen in Nederland verschillende voordelen. Het veroorzaakt minder uitstoot aan broeikasgassen dan de import van gas uit het buitenland, levert geld op in plaats van dat het geld kost, zorgt voor werkgelegenheid en maakt

Nederland minder afhankelijk van het buitenland. Daarom wil het Nederlandse kabinet in eigen land blijven winnen. De Kleine Velden zorgen voor bijna de helft van het aardgas dat Nederland gebruikt. Acceptatie van gaswinningsactiviteiten door de omgeving is belangrijk om de gaswinning nu en in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Lees hier het persbericht van de Ministerraad.

Voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade (kamerstukken).

Veelgestelde vragen over nieuwe schaderegeling kleine gasvelden.