dossier

Hergebruik & ontmanteling

Terug naar dossiers

Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg – OFL

Het Noordzeeoverleg onderzoekt waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Meer informatie over het Noordzeeoverleg vindt u opĀ de website van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Iedereen met een oplossing of concreet idee voor deze opgaven en het effect daarvan op ruimtegebruik van de Noordzee, is uitgenodigd dit in te brengen via een digitale vragenlijst.