dossier

Het Klimaatakkoord

Terug naar dossiers

Waterstoftransport via gasnet dichterbij

Onderzoek van DNV GL wijst uit dat de hogedrukgasinfrastructuur in Nederland geschikt is voor veilig transport van 100 procent waterstof- en aardgaswaterstofmengsels.

Daarvoor moeten wel de compressoren en gashoeveelheidsmeters worden aangepast. Ook de regels van waterstoftransport via het leidingennetwerk moeten worden herzien. In de regelgeving valt waterstof in een andere categorie dan aardgas. De regels voor waterstoftransport zijn volgens het rapport stringenter dan nodig. Dit kan de invoering van waterstof op grote schaal belemmeren.

Lees verder hier.

Bron: Topsector Energie