dossier

Hergebruik & ontmanteling

Terug naar dossiers

Oproep NOGEPA aan Tweede Kamer: maak Nederland Europees koploper innovaties

De komende weken vinden er voor de olie- en gassector enkele relevante debatten plaats in de Tweede Kamer – op 1 juli het Commissiedebat Mijnbouw en op 7 juli het Notaoverleg Klimaat en Energie. De energietransitie zal onder andere daarbij een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. NOGEPA, de Nederlandse olie en gas exploratie en productie associatie, ziet een duidelijke rol weggelegd voor de sector om bij te dragen aan de energietransitie. Door veilige en betrouwbare energie, infrastructuur, investeringen, innovaties en kennis te leveren helpen wij, in verschillende etappes, een CO2-neutraal Nederland in 2050 te bereiken.

» Lees hier meer over Gaswinning in Nederland

 

Om de doelen van morgen en overmorgen te halen, is er ook aandacht nodig voor wat vandaag nog nodig is. Aardgas is onmisbaar in de huidige energiemix en dat zal ook zo blijven de komende decennia. Onze eigen gasvoorraden, die ons tot 2050 van energie kunnen voorzien, dienen de voorkeur te hebben over geïmporteerd gas. Nederlands aardgas is beter voor het klimaat en voor de onze economie. Bovendien kunnen we door in Nederland gas te blijven winnen, experimenteren met nieuwe technieken die ons voorbereiden op de toekomst. Zo maken we onze sector slimmer, blijft kennis behouden en kunnen we Europees koploper worden bij de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals de waterstofproductie op zee, de opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee, de productie van groen gas en de ontwikkeling van geothermie projecten.

Menno Snel, voorzitter NOGEPA: “De leden van NOGEPA zijn al actief bezig met het ontwikkelen van innovaties voor morgen – projecten rondom elektrificatie van platformen, waterstofproductie en -transport, CO2-opslag en nieuwe energiehubs. Dit zal de komende decennia alleen maar toenemen omdat onze sector een fundamentele verandering ondergaat in de rol die we overmorgen zullen spelen in het energiesysteem. Daarvoor is het wel van belang dat we realistisch kijken naar de tussendoelen op weg naar 2050 en daar de juiste keuzes in maken. En dat begint bij vandaag, waar we aardgas daar inzetten waar we op dit moment nog geen alternatieven voor handen hebben.”

NOGEPA nodigt daarbij de leden van de Tweede Kamer van harte uit om in gesprek te gaan over hun standpunten ten aanzien van de rol die onze sector nu en in de toekomst kan vervullen en voor een uitgebreidere kennismaking met de sector. De brief die NOGEPA aan de Tweede Kamerleden heeft gestuurd, vindt u hier.