dossier

Noordzee systeemintegratie

Terug naar dossiers

Onze toekomstige energievoorziening zal bestaan uit veel verschillende vormen van energie. Een belangrijke rol is weggelegd voor wind op zee. Er zijn aanzienlijke synergiemogelijkheden tussen de windsector en de gassector. In het licht hiervan ondertekende NOGEPA in 2015 het manifest GasMeetsWind. Dit initiatief had tot doel te onderzoeken op welke manier de grootschalige uitrol van Wind op Zee kon profiteren van de aanwezigheid van de aanwezige gasinfrastructuur – putten, platforms en leidingen.

» Lees hier meer over Gaswinning in Nederland