dossier

Noordzee systeemintegratie

Terug naar dossiers

Nederlandse olie- en gassector blijft KNRM jaarlijks ondersteunen

NOGEPA, behartiger van de olie- en gas producenten in Nederland, blijft de komende vijf jaar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ondersteunen. Jaarlijks gaat de sector € 100.000,- bijdragen aan de reddingmaatschappij. Dit maakte NOGEPA bekend bij de jaarlijkse Gasdag in Den Haag. Een welkome ondersteuning voor de stichting die dag en nacht vrijwillig klaar staat voor de veiligheid op het Nederlandse water.

Jo Peters, Secretaris-Generaal van NOGEPA: “Het is een fijne gedachte dat de hulpverleners van de KNRM waken over onze veiligheid. Ze dragen bij aan een veilige werkomgeving voor onze mensen op de booreilanden en olieplatformen. Dat vraagt om onze ondersteuning.”

De KNRM onderhoudt al jaren nauwe banden met NOGEPA voor de uitvoering van het reddingwerk. Voor de hulpverlening op het water is de KNRM als particuliere stichting afhankelijk van donateurs en gulle gevers. De afgelopen vijf jaar doneerde NOGEPA totaal € 500.000,- aan de KNRM. Dit wordt een nieuwe periode voortgezet.

NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren aan de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Een energievoorziening die veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én geaccepteerd.