dossier

Kleine velden (& gedragscode)

Terug naar dossiers

De gassector begrijpt dat er behoefte is aan meer transparantie en betrokkenheid voor stakeholders met olie- en gasprojecten. Daarom heeft de “Gedragscode – gaswinning kleine velden” gepubliceerd. Tijdens de transitieperiode is er nog steeds vraag naar aardgas, en zo lang er nog nationale voorraden beschikbaar zijn, heeft Nederlands aardgas onze voorkeur. Daarom wil de sector een betrokken, betrouwbare en aanspreekbare speler zijn in de omgeving waar de gaswinningsprojecten worden uitgevoerd. De gedragscode biedt algemene richtlijnen aan voor een zorgvuldige betrokkenheid van de omgeving bij projecten voor kleine velden op het land.

» Lees hier meer over Gaswinning in Nederland

Voor vragen over de NOGEPA gedragscode neem contact op met Arendo Schreurs (arendo.schreurs@nogepa.nl).