dossier

Kleine velden (& gedragscode)

Terug naar dossiers

Nederlandse gasindustrie maakt gedragscode omgevingsmanagement

NOGEPA start vandaag met de ontwikkeling van een gedragscode voor mijnbouwactiviteiten. In deze gedragscode leggen de Nederlandse mijnbouwbedrijven vast wat hun omgeving mag verwachten wanneer ze met een mijnbouwproject in Nederland beginnen. Er worden afspraken gemaakt, over veiligheid, over communicatie, over schadeafhandeling, over investeringen etc.. NOGEPA komt met deze gedragscode tegemoet aan de toenemende behoefte bij de omgeving aan transparantie en afstemming.

De komende maanden vinden er gesprekken plaats met diverse maatschappelijke, bestuurlijke en milieugroepen. Jo Peters, secretaris generaal van NOGEPA stelt het als volgt: “Onze sector werkt altijd in een omgeving, maakt daar deel van uit. De meeste mensen zijn het er wel mee eens dat Nederlands aardgas een goede transitiebrandstof is. Maar gasproductie kan overlast veroorzaken voor de minderheid die in de buurt van een gasveld woont. We willen het contact met die omgeving met deze code een extra impuls geven. Een gedragscode heeft vooral een toegevoegde waarde wanneer die antwoord geeft op vragen uit de omgeving. Daarom gaan we het gesprek aan met vertegenwoordigers uit die omgeving. Zij kunnen aangeven wat ze van een mijnbouwbedrijf verwachten wanneer die met een project start. Of het nu op het gebied is van communicatie, betrokkenheid, participatie, veiligheid, wat dan ook. Alles kan worden ingebracht. Het doel is de input zo goed mogelijk in de uiteindelijke code te verwerken”.

In Nederland vindt de gaswinning, vooral op land, plaats in de directe omgeving van gemeenschappen en (toekomstige) buren. Mensen en partijen met eigen belangen en eigen afwegingen. Dergelijke projecten kunnen daarom alleen succesvol zijn als die belangen zo veel mogelijk met elkaar in evenwicht worden gebracht. Daar is geen standaard aanpak voor. De kern ligt in de ogen van NOGEPA in de bereidheid van de sector om in woord en daad de belangen serieus te nemen. NOGEPA wil daarom samen met overheden en andere belangenorganisaties invulling geven aan een goede vorm van omgevingsmanagement. Een gedragscode kan daarbij ondersteunend zijn. Op die manier maakt de sector aan de omgeving duidelijk hoe ze zich opstelt wat er van hen kan worden verwacht.

De energietransitie is in Nederland in volle gang. Nederland staat daarbij voor een grote opgave. Van welk scenario men ook uitgaat, gas maakt de komende decennia deel uit van de Nederlandse energiemix. In 2023 heeft Nederland 16 % duurzame energie. 84% komt dan nog van fossiele bronnen; van kolen en steeds meer van het schonere gas.

De komende decennia wordt de rol van Nederlands aardgas in de energiemix steeds kleiner. Hetzij doordat de transitie naar duurzame energie slaagt hetzij doordat de Nederlandse  voorraden opraken en economisch niet meer winbaar blijken. Jo Peters: “Tot het zover is kunnen we maar het best Nederlands gas inzetten, in plaats aardgas uit Rusland te kopen. Nederlands aardgas levert geld op dat we zouden kunnen inzetten voor de transitie, is beter voor het milieu  en maakt ons minder afhankelijk van import”.