Minder CO2

In het Energierapport zet het kabinet in op een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In dit kader introduceert NOGEPA de “Ladder van 7”, die duidelijk maakt wat de beste manier is CO2 te verminderen. In volgorde: energie besparen, het gebruik van duurzame bronnen en groen gas. Daarna komt het gebruik van Nederlands aardgas. Een keuze die effectiever is, dan het importeren van buitenlands aardgas of het gebruik van olie en kolen.

Buitenlands gas?

Nederlands gas heeft de voorkeur boven het importeren van buitenlands gas, bijvoorbeeld uit Rusland. Want ons eigen gas is schoner, goedkoper, het maakt onze energie- voorziening onafhankelijker van het buitenland én we kunnen met onze aardgasbaten investeren in innovaties op duurzaam gebied. Bijvoorbeeld in het verhogen van het rendement van zonnecellen.

minder co2

de ladder van 7

de ladder van 7

Fact!

Nederland heeft nu 250 gasvelden

Fact!

Het Groningen-veld behoort tot de grootste aardgasvoorraden van de wereld

Fact!

98% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op aardgas

Fact!

Een gasgestookte centrale is schoner en levert meer energie dan een kolencentrale

Aardgas als versneller van duurzaam

Het kabinet is ervan overtuigd dat aardgas een belangrijke rol zal moeten spelen in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Op dit moment hebben we bijna 6% duurzaam opgewekte energie. In 2023 is dat 16%. Dat hebben we vastgelegd in het Energie-akkoord. Dat betekent ook dat we dan nog steeds 84% van onze energie uit bestaande bronnen moeten halen. Dan heeft aardgas, als schoonste fossiele brandstof, de voorkeur boven olie en kolen.

Gas op maat

Zeker als we ons eigen aardgas, als hoogwaardige energiebron, gericht gaan inzetten: daar waar het nuttig én nodig is. Bijvoorbeeld door aardgas meer in te zetten voor hoogwaardige toepassingen en minder voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Want dat is nu 50% van ons aardgasgebruik. Maar voor het verwarmen van huizen is een temperatuur van zo’n 20 graden C al voldoende. En dat kan ook met lokale opwekking bijvoorbeeld door groen gas of aardwarmte. Terwijl aardgas kan zorgen voor temperaturen van wel 1500 graden, en dus bij uitstek geschikt is voor de industrie, die veel warmte vraagt. Zoals bij de productie van staal en aluminium, zout, chemie of glas.

Schoon aardgas?

Ter illustratie: het gebruik van kolen veroorzaakt 2 keer zoveel CO2 als het inzetten van aardgas voor dezelfde hoeveelheid opgewekte energie.

Transport

Een snelle CO2 winst kunnen we maken door meer auto’s op aardgas te laten rijden en door in de scheepvaart, wegtransport en luchtvaart vaker aardgas (LNG) als brandstof te gebruiken. Overigens is een groot deel van de CO2 reductie in Europa in de laatste 15 jaar te danken aan het gebruik van aardgas, als vervanger van meer vervuilende energiebronnen, zoals kolen en bruinkool.

Back-up

Aardgas is een belangrijke brandstof in onze energiecentrales. En daarmee een betrouwbare back-up voor de dagen dat we minder energie met wind en zon kunnen opwekken.  Zo speelt aardgas een versnellersrol in de transitie naar een volledig duurzame en CO2-arme energievoorziening in 2050.

Bekijk ook:

De mix van straks

contact opnemen?

Stuur ons een mail

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht

nieuws

Laatste berichten

Fossiel als springplank voor duurzaam

Bedrijven als Shell, Gasunie en NOGEPA zien zichzelf als springplank voor de energietransitie naar duurzaam, zo bleek op de KIVI-bijeenkomst Moving away from fossil fuels. De transitiekunde, die de verandering van het ene systeem naar het andere bestudeert zoals de energietransitie van fossiel naar duurzaam, is een heus vak. In Continue reading