Op de bodem van de Noordzee ligt 3.000 km pijpleiding voor het transport van aardgas naar de wal.