Het transport van aardgas met leidingen is schoner en goedkoper dan het kolentransport per schip.