Een gasgestookte centrale is schoner en levert meer energie dan een kolencentrale.