Events

Terug naar events

NOGEPA-CIEP Gasdag 2016

14-09-2016

https://youtu.be/cjs5oLlpmCE

Donderdag 8 september vond de jaarlijkse NOGEPA/CIEP Gasdag plaats. Het thema van de dag was duidelijk, de gasindustrie heeft forse uitdagingen. Lage prijzen beïnvloeden investeringen en nieuwe boringen. Verder staat het maatschappelijke en politieke draagvlak voor gaswinning onder druk. Fraser Weir, voorzitter van NOGEPA, stelde dat tegelijkertijd duidelijk is dat Nederland gas nog wel even nodig heeft. En dat, ondanks de talrijke uitdagingen, er de komende jaren wel degelijk volop mogelijkheden zijn voor de gassector om een relevante maatschappelijk rol te spelen.

NOGEPA en Clingendael Internationaal Energie Programma (CIEP) organiseerden de Gasdag met als thema – “Aardgas in de komende tien jaar.” Coby van der Linde (Directeur CIEP) en Tatiana Mitrova (hoofd van de olie en gas onderzoeksinstituut ERI RAS) laten in hun bijdrage zien hoe de vraag naar gas stagneert. De huidige situatie in Nederland kan vanuit dat internationale perspectief in belangrijke mate worden verklaard. Binnenlands gas concurreert met ‘pijplijn gas’ en met LNG uit bijvoorbeeld Rusland, waar nog een aanzienlijke overcapaciteit beschikbaar is.

De ‘perfect storm’ bleek het thema van de middagsessie. Gas heeft nog steeds een rol te spelen in Nederland, maar wordt geconfronteerd met tegenstand. Maar er liggen ook kansen. Anne Braaksma (GasTerra) beschrijft gas als de ideale partner voor hernieuwbare energie. Niet alleen als de schoonste fossiele brandstof voor de energietransitie op weg naar een CO2-arme energievoorziening, maar ook in samenspel met andere energiebronnen, zoals wind op zee. Om die kansen te realiseren zijn een goed ondernemingsklimaat en investeringen noodzakelijk. En een belangrijke succesfactor is, zo bleek, de mate waarin de sector er in slaagt gezamenlijk de uitdagingen het hoofd te bieden en concreet samen te werken. “Waar er nu een punt voor de gassector lijkt te staan, moeten we een komma zetten”, zegt Jan Willem van Hoogstraten (CEO van EBN).