De rol van waterstof in de energietransitie

Waterstof is een schone brandstof en een energiedrager. Bij de verbranding komt alleen water vrij, en geen schadelijke stoffen zoals CO2. Waterstof gaat een grote rol spelen in de energietransitie. Het kan helpen om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en minder broeikasgassen uit te stoten.