Energietransitie: van fossiel naar CO2-neutraal

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar CO2-neutrale energie. Met dit nieuwe energiesysteem werken we om klimaatverandering tegen te gaan.

Het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 stelt als doel om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde in vergelijking met het pre-industriële tijdperk te beperken tot aanzienlijk minder dan 2°C, en om inspanningen te leveren voor een beperking tot 1,5°C.

De energietransitie moet helpen om dit doel te gaan bereiken.