Events

Terug naar events

Gasdag 2019

02-09-2019

Op 12 september 2019 zal weer de jaarlijks CIEP-NOGEPA Gasdag plaatsvinden in de Fokker Terminal in Den Haag. Tijdens deze dag zullen we de laatste ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, in de gassector onder de loep nemen. Welke ontwikkelingen zien we op de weg naar een CO2 arme toekomst in 2050? Wat is de rol van de productie en de veranderende vraag van aardgas hierin? Is er wel voldoende steun voor de rol van aardgas in deze transitie? En welke stappen hebben we inmiddels al genomen om de energietransitie verder te versnellen en wat voor stappen zijn er nog meer nodig? Kortom: hoe staat de gassector ervoor?
Wij kijken uit naar de verschillende presentaties van onder andere twee experts van het International Energy Agency, de Nederlandse Waterstof Gezant, TUDelft, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Equinor en naar een debat met verschillende Tweede Kamerleden. Daarnaast zal er natuurlijk genoeg ruimte zijn voor discussie en vragen vanuit het publiek en de mogelijkheid tot onderling netwerken en bijpraten. Ook hopen wij samen met u het glas te kunnen heffen om NOGEPA’s 45 jarig bestaan te vieren!

On the 12th of September 2019 the annual CIEP-NOGEPA Gasday will take place in the Fokker Terminal in the Hague. This day we will be looking at the latest developments in the gas sector, internationally and in the Netherlands. What developments do we see on the road to a low CO2 emission future in 2050? How is the production of natural gas doing and how is demand changing? And is there sufficient societal support for natural gas? What steps did we already take to accelerate the energy transition and what additional steps are needed? In short: how is the gas sector doing?
We look forward to presentations by two different speakers from the International Energy Agency, by the Dutch Hydrogen Envoy, TUDelft, the Ministry of Economic Affairs & Climate Policy, Equinor and a debate with Members of Dutch Parliament. Naturally, there will be plenty of room for discussions with the audience, interaction and networking. We also hope to raise a glass with you to celebrate NOGEPA’s 45th anniversary!

Programma/Programme:
10.00 – 10.30: Walk in and registration
10.30 – 10.45: Opening Coby van der Linde – CIEP

OCHTENDPROGRAMMA / MORNING PROGRAM
10.45 – 11.15: Gergely Molnar – Natural Gas Analyst, Directorate of Energy Markets and Security. International Energy Agency (IEA) – Market Report Series: 2019, Analysis and forecasts to 2024
11.15 – 11.30: Panel discussion
11.30 – 12.00: Uwe Remme – Energy Analyst, International Energy Agency (IEA) – The Future of Hydrogen, Seizing today’s opportunities (June 2019)
12.00 – 12.10: Noé van Hulst – Envoy Hydrogen, NL – Response on Hydrogen report
12.10 – 12.30: Panel discussion
12.30 – 13.45: Lunch and networking

MIDDAGPROGRAMMA / AFTERNOON PROGRAM:
13.45 – 13.50: Opening Jo Peters – NOGEPA
13.50 – 14.15: Sabine Roeser – Professor Ethiek TUD – Een andere blik op energievoorziening
14.15 – 14.45: Lucie Boost – Advisor Global Policy & Regulatory Affairs, Equinor – De gasector en CCS: vandaag en morgen
14.45 – 15.15: Sandor Gaastra – DG Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat – Gaswinning en de gassector in de energietransitie
15.15 – 15.30: KNRM en NOGEPA: “Een waardevolle verbinding”
15.30 – 16.15: Nederlandse gaswinning in het politiek debat: in gesprek met de politiek
16.15: Borrel en netwerken

Registratie is nu gesloten, mocht u vragen hebben neem a.u.b. contact op met pooja.peters@nogepa.nl/Registration is now closed, should you have any questions please contact pooja.peters@nogepa.nl.

Het ochtendprogramma zal in het Engels worden uitgevoerd. Het middagprogramma in het Nederlands. Een vertaler zal aanwezig zijn.
The morning program will be conducted in English. The afternoon program wil be in Dutch. A translator will be present.