Events

Terug naar events

Gasdag 2018

13-07-2024

Op 6 september 2018 vindt in de Fokker Terminal in Den Haag, de traditionele GASDAG plaats, opnieuw gezamenlijk georganiseerd door NOGEPA en CIEP. Het werk aan een energie- en klimaatakkoord houdt ons allen bezig. Het doel van een nagenoeg CO2 neutraal energiesysteem lijkt daarbij synoniem te staan aan “van het gas af”. Is dat wensdenken of werkelijkheid? En hoe verhoudt de nationale aanpak zich tot de ontwikkelingen op de Europese en internationale gasmarkt? Welke ontwikkelingen in de gasvraag zien we in de landen om ons heen? Waartoe leidt het energie- en klimaatakkoord, welke energiedragers worden belangrijk en hoe kan de gasindustrie bijdragen aan de energietransitie met haar competenties en assets? Deze en meer onderwerpen staan centraal op de NOGEPA-CIEP Gasdag op 6 september 2018.

Programma
10.00 – 10.30: Inloop
10.30 – 10.45: Opening
10.45 – 11.15: Aldo Spanjer (Shell) – Wereldwijde LNG en ontwikkelingen in de Europese gasmarkt
11.15 – 11.45: Prof. Jose L. Moraga (RUG) – elektrificatie en de vraag naar gas
11.45 – 12.15: Hay Fieten (Equinor) – Europese grasvraagontwikkelingen en de potentie van nieuwe gassen (waterstof) voorziening in Noord-West Europa richting 2030
12.15 – 12.45: Panel discussie
12.45 – 14.00: Lunch en netwerken
14.00 – 14.20: Jo Peters (NOGEPA) – Nexstep in de Nederlandse olie en gassector en de positie in het klimaatakkoord
14.20 – 14.50: Ad van Wijk (TU Delft) – Wereldwijde ontwikkeling waterstof, blauw en groen
14.50 – 15.20: Marcel Galjee (AkzoNobel) – Groene waterstof in de praktijk
15.20 – 15.50: Energie transitie in de praktijk
15.50 – 16.10: Panel discussie
16.10: Netwerken en borrel

Registratie is nu gesloten – mocht u nog interesse hebben om in te schrijven, neem dan a.u.b. contact op met pooja.peters@nogepa.nl. 

On 6 September 2018, the annual Gas Day will take place at the Fokker Terminal in The Hague, again jointly organized by NOGEPA and CIEP. Work on the energy and climate agreement is involves many of us. The purpose of a virtually CO2 neutral energy system currently seems to be synonymous with “completely backing out of natural gas”. Is that  wishful thinking or a reality? Moreover, how does the current national approach relate to the European and international gas market? How is gas demand developing in neighboring countries? Where will the energy and climate agreement take us, which energy carriers are predicted to be important and how can the gas industry contribute with its specific competences and assets to a successful transition? This, amongst other topics, will be central during the NOGEPA-CIEP Gas Day on the 6 September, 2018.

Programme
10.00 – 10.30: Walk-in
10.30 – 10.45: Opening
10.45 – 11.15: Aldo Spanjer (Shell) – Global LNG and developments in the European gas market
11.15 – 11.45: Prof. Jose L. Moraga (RUG) – electrification and the demand for gas
11.45 – 12.15: Hay Fieten (Equinor) – European gas demand developments, the potential of new gasses (hydrogen) supply in North-Western Europe towards 2030
12.15 – 12.45: Panel discussion
12.45 – 14.00: Lunch en networking
14.00 – 14.20: Jo Peters (NOGEPA) – Nexstep in the Dutch oil and gas sector and the position in the Climate Agreement
14.20 – 14.50: Ad van Wijk (TU Delft) – The global developement of blue and green hydrogen
14.50 – 15.20: Marcel Galjee (AkzoNobel) – Green hydrogen in practice
15.20 – 15.50: The energy transition in practice
15.50 – 16.10: Panel discussion
16.10: Networking and drinks

Registration is now closed – if you are interested in still registering, please contact pooja.peters@nogepa.nl.