Events

Terug naar events

Dokters Dag 2018

10-07-2024

Op 14 juni 2018 vond de jaarlijks NOGEPA Dokters Dag plaats. Keuringsartsen uit Nederland, België en Duitsland werden tijdens deze dag geinformeerd over ontwikkelingen op het gebied van medische keuringen voor werknemers in de offshore E&P sector.

Na een kort welkom door Jo Peters (Secretary General, NOGEPA) sprak Maarten Poelakker (Medical Advisor, NOGEPA) over het medische beleid van NOGEPA en zijn partners. A.J.M. Heintzberger (tandarts) ging daarna in op hoe keuringsartsen mondaandoeningen en tandheelkundige problematiek kunnen herkennen. Drs. H. van der Kwaak-van Hout (adviseur bij het Instituut van Verantwoord Medicijngebruik) sprak over het omgaan met risicovolle geneesmiddelen op het werk. Dit is een belangrijk onderwerp voor mensen die offshore gaan werken.Medicijnen kunnen het beoordelingsvermogen of reactievermogen beïnvloeden en daarmee van invloed zijn voor de persoonlijke veiligheid. Tenslotte gaf J. G. Bakker (klinisch arbeidsgeneeskundige AMS/VUmc Amsterdam en anderen) een presentatie over een onderzoek bij schilders naar allergische reacties bij het werken met epoxy en polyurethaan coatings op Offshore locaties in de Noordzee.

NOGEPA accrediteert artsen die medische keuringen uitvoeren van offshore medewerkers. Momenteel zijn er 156 artsen geaccrediteerd om een keuring te mogen uitvoeren. Werknemers binnen de E&P sector moeten een medische keuring krijgen voordat zij offshore gaan werken. In 2017 zijn er meer dan 2500 keuringen verricht.

Mocht u interesse hebben in de presentaties van de Dokter’s Dag, neem a.u.b. contact op met NOGEPA.