Events

Terug naar events

Dokters Dag 2017

04-07-2024

Op 15 juni 2017 vond voor de vijtiende keer de jaarlijkse NOGEPA Doktors Dag plaats. Op deze dag worden de Nederlandse keuringsartsen door NOGEPA bijgepraat over de ontwikkelingen op hun vakgebied en in de E&P sector.

Het programma bestond uit vier onderdelen. Na het welkomswoord  door Gert-Jan Windhorst (Secretary Operations, Health & Safety en Deputy Secretary-General, NOGEPA) ging Maarten Poelakker (NOGEPA Medical Advisor) in op de medische beleidsontwikkelingen binnen NOGEPA en de betrokken partners. Professor Dr. Judith K. Sluiter (Principal Investigator AMC  en Directeur Amsterdam Public Health Research Institute) gaf een presentatie over de verplichting van medische keuringen in zware beroepen en de gevolgen daarvan voor de keuringsartsen. Sjef Berendsen (Psycholoog en Directeur Zorg PSYTREC) sprak over traumaverwerking en Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) na bedrijfsongevallen. Tenslotte ging Barend van Tussenbroek (Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut/docent) in op de praktijk van het keuren en hoe het eigen denk- en beslisproces daarin een rol speelt. Personeel binnen de E&P sector moeten worden medisch gekeurd voordat ze offshore kunnen werken. NOGEPA accrediteert de artsen die deze keuringen mogen uitvoeren. In 2016 zijn er ruim 4600 keuringen uitgevoerd. Artsen dragen zo een belangrijke rol in het waarborgen van de veiligheid van E&P sector en de individuele werknemer. Zie hier de presentaties: