getallen en weetjes:

facts

"Nederland heeft nu 250 gasvelden."

Facts & Figures

"125 voorraden zijn wel ontdekt, maar nog niet in productie genomen."

Facts & Figures

"We hebben in Nederland een voorraad aardgas voor minstens 50 jaar. "

Facts & Figures

"Wereldwijd is er genoeg voor minstens 250 jaar."

Facts & Figures

"Een netwerk van 140.000 km aan leidingen zorgt voor het transport van aardgas naar de gebruikers."

Facts & Figures

"Ons aardgas zit in kleine poriën van bepaalde zandsteenlagen op 3 tot 5 kilometer diepte."

Facts & Figures

"Het Groningen-veld behoort tot de grootste aardgasvoorraden van de wereld."

Facts & Figures

"98% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op aardgas."

Facts & Figures

"Voor een boorgat van 5 km diepte zijn 547 boorpijpen nodig."

Facts & Figures

"Een boring duurt al gauw 45 tot 75 dagen."

Facts & Figures

"In Nederland zijn inmiddels zo’n 2.500 boringen uitgevoerd."

Facts & Figures

"Het installeren van een platform kosten tussen de 60 – 300 miljoen Euro."

Facts & Figures

"Eén boring kost in totaal zo’n 15 tot 35 miljoen Euro, afhankelijk van het type booreiland. "

Facts & Figures

"Per dag kost een boring zo’n 300.000 tot 500.000 Euro."

Facts & Figures

"Op de bodem van de Noordzee ligt 3.000 km pijpleiding voor het transport van aardgas naar de wal."

Facts & Figures

"Ons hoofd transportnet van aardgas is 15.000 km lang."

Facts & Figures

"Het regionale netwerk is ongeveer 125.000 km lang."

Facts & Figures

"Een gasgestookte centrale is schoner en levert meer energie dan een kolencentrale."

Facts & Figures

"1 GWh kolen levert elektriciteit op voor 106 huishoudens; 1 GWh aardgas voor 132 huishoudens."

Facts & Figures

"1 GWh kolen levert 360 ton CO2 op; dezelfde hoeveelheid aardgas 200 ton."

Facts & Figures

"Het transport van aardgas met leidingen is schoner en goedkoper dan het kolentransport per schip. "

Facts & Figures

"Sinds de jaren 60 hebben de aardgasbaten de Nederlandse schatkist zo’n 265 miljard euro opgeleverd."

Facts & Figures

"Tussen 2003 en nu vormden de aardgasbaten 5- 10% van onze Rijskinkomsten."

Facts & Figures