De energiemix van de toekomst

Het energieverbruik in Nederland bestaat nu voor 40% uit aardgas, 40% uit olie, 12% uit steenkool, 3% nucleair en 5% hernieuwbaar. In 2050, bij een volledig duurzaam opgewekte en CO2 arme energievoorziening zal het aandeel aardgas aanzienlijk minder zijn. En zullen wind-, zon- en biogasenergie de toon aangeven. Maar ook dan is aardgas de noodzakelijke back up voor onze energiezekerheid. Een goede samenwerking tussen de aardgassector en “duurzaam” is een voorwaarde voor een soepel verlopende transitieperiode. Zo kan de gassector de offshore windproductie op de Noordzee ondersteunen.

Huidige energiemix (in %)

  • Aardgas
  • Olie
  • Steenkool
  • Nucleair
  • Hernieuwbaar

Noordzee als

energiecentrale

De Noordzee wordt steeds meer een enorme energiecentrale: platforms voor de gasproductie, windparken, installaties voor getijdenenergie, algenkweek, etc. Door deze te integreren ontstaat een gekoppeld energiesysteem. Waarbij de bestaande infrastructuur, zoals platforms en leidingen gebruikt kan worden voor transport van de opgewekte energie. De platforms gaan dan over op elektrische energie en fungeren als hub om via bekabeling bij de bestaande leidingen, de windenergie naar de wal te brengen. Dat is aanzienlijk goedkoper dan het aanleggen van een compleet nieuwe infrastructuur. Bovendien kunnen schepen en helikopters voor inspecties en onderhoud worden gedeeld. Door te denken vanuit shares services and products wordt de Noordzee als energiegebied verduurzaamd, is de leveringszekerheid gegarandeerd en daalt de kostprijs van hernieuwbare energie. Een voorwaarde is wel dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de kleine velden en de daarbij behorende infrastructuur.

Power Park Noordzee

Fact!

Het Groningen-veld behoort tot de grootste aardgasvoorraden van de wereld

Fact!

98% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op aardgas

Power2Gas

Power to Gas is een energieopslagtechniek, waarbij elektrische energie wordt omgezet in (waterstof- of methaan-) gas. Gas is namelijk makkelijker op te slaan dan elektriciteit. Door toename van wind- en zonne-energie kan er een gat ontstaan tussen vraag en aanbod van elektriciteit. En een piek in het gebruik kan heel erg afwijken van een piek in de opwekking. Op zo’n piek kan overtollige elektriciteit omgezet worden in waterstof. Door er CO2 aan toe te voegen ontstaat synthetisch aardgas dat ingevoegd kan worden in ons aardgasnetwerk.

Groen gas

Conform de Ladder van 7, die aangeeft wat de belangrijkste keuzes zijn bij CO2 reductie, zet de gassector sterk in op de ontwikkeling van groen gas. Dit gas (bijvoorbeeld ontstaan door vergisting van afval) kan worden toegevoegd aan het bestaande aardgasnet.

CO2 opslag? Aardwarmte?

Als het kabinet kiest voor afvang en opslag van CO2 bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee, kan gebruik worden gemaakt van de expertise van de gassector bij onderzoek naar geschikte velden voor offshore CO2 opslag. Maar de sector kan ook een bijdrage leveren als het gaat om het gebruik van de bestaande infrastructuur op zee, zoals platforms en leidingen om CO2 te transporteren en te injecteren. Dezelfde expertise kan worden ingezet bij het gebruik van aardwarmte als energiebron. Want als ergens kennis en ervaring van onze bodem aanwezig is dan is het wel in de aardgassector. Denk aan het veilig boren naar aardwarmte, zonder dat ons grondwater of eventuele aardgas lagen worden geraakt. Ook hier kan de aardgassector samen met “duurzaam” een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie.

contact opnemen?

Stuur ons een mail

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Onderwerp

Bericht

nieuws

Laatste berichten

Fossiel als springplank voor duurzaam

Bedrijven als Shell, Gasunie en NOGEPA zien zichzelf als springplank voor de energietransitie naar duurzaam, zo bleek op de KIVI-bijeenkomst Moving away from fossil fuels. De transitiekunde, die de verandering van het ene systeem naar het andere bestudeert zoals de energietransitie van fossiel naar duurzaam, is een heus vak. In Continue reading