dossier

Emissies

Terug naar dossiers

Bij het winnen en produceren van gas komen broeikasgassen vrij. CO2 is hiervan het bekendste voorbeeld. Methaan is een ander voorbeeld. Methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas, heeft een veel sterker broeikaseffect dan CO2. In 2015 was 3,3% van de methaanuitstoot in Nederland afkomstig uit de gasketen (exploratie en productie, transport en distributie), 18% uit de afvalsector en 67% uit de landbouw. In de gassector wordt op systematische wijze gewerkt aan verdere reductie van methaanemissies. Ook wil de sector de transparantie over methaanemissies verhogen.