Met ingang van 1 juni 2017 gelden er nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Deze omzetting is de afsluiting van een intensief traject van 2 jaar werkzaamheden rond de aanpassing van de huidige routering. Uniek aan deze wijziging is dat het een samenwerkingsverband tussen Nederland en België is. Ontwerpen, inventariseren van wensen uit de omgeving en belanghebbenden, verdedigen bij IMO en de slag naar implementatie zijn hierin aan de orde geweest. U en/of organisaties waar u zich door laat vertegenwoordigen hebben actief deelgenomen in dit proces. In deze implementatiefase gaan we actief communiceren over de veranderingen en natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen bereiken voordat het zover is.

Hier kunt u meer lezen over de nieuwe scheepvaartroutes.